0 (800) 123-456

Diagnoza i terapia pedagogiczna

TERAPIA PEDAGOGICZNA – jest to oddziaływanie za pomocą środków psycho – pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji (poziom samooceny, niechęć do dalszej nauki, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia kontaktów interpersonalnych, nerwice, trudna i patologiczna sytuacja domowa- zbyt duży nacisk na naukę), likwidowanie przyczyn, wyrównywanie wiadomości szkolnych, kompensacja .

 

Cele terapii pedagogicznej: 

  • stymulowanie rozwoju dziecka – jest to cel nadrzędny 
  • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho – motorycznych 
  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach 
  • eliminowanie niepowodzeń szkolnych poprzez różne techniki 
  • eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji
  • poprawa koncentracji uwagi

Bardzo ważnym i istotnym efektem zajęć terapii pedagogicznej jest to, że są one efektywne, i wywołują zmiany (np. zmiana nastawienia do nauki, pracy, opanowanie niechęci do szkoły).Dobór metod pracy podyktowany jest trudnościami jakie przejawia dziecko.