0 (800) 123-456

Diagnoza i terapia psychologiczna

Idąc przez życie zbieramy po drodze bagaż doświadczeń. Obok sukcesów i radości
pojawiają się w życiu różne trudności, „supełki”, nierozwiązane często przypominają o swoim
istnieniu.
W zakresie pomocy psychologicznej oferujemy:
– Diagnozę psychologiczna w oparciu o wywiad i testy psychologiczne.
– Poradnictwo i psychoedukację w zakresie wychowania i rozwoju dziecka.
– Poradnictwo i interwencję kryzysową.
– Wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.
– Wsparcie w innych trudnościach podyktowane potrzebami pacjenta.
W pracy psychologicznej wykorzystujemy Dialog Motywujący, elementy psychoterapii
integracyjnej, Stosowaną Analizę Zachowania oraz inne metody dostosowane do potrzeb
pacjenta.
Zapraszamy do rozmowy z psychologiem, być może uda się rozplątać „supełki”.