0 (800) 123-456

Grafomotoryka

TERAPIA STYMULUJĄCA PRAWIDŁOWY ROZWÓJ GRAFOMOTORYCZNY, GRAFOMOTORYKA

Ćwiczenia grafomotoryczne są to zajęcia graficzne polegające na rysowaniu. Usprawniają one czynności ruchowe rąk i rozwijają współdziałanie oka i ręki. Spełniają rolę usprawniającą oraz stymulującą. Korygują nieprawidłowe, a utrwalają właściwe nawyki ruchowe konieczne podczas pisania. Założeniem terapeutycznym jest pomoc dziecku w osiągnięciu gotowości do nauki pisania. Poprzez ćwiczenia – zabawy grafomotoryczne pobudzamy rozwój ruchowy dziecka, szczególnie zaś sprawność motoryczną rąk.

Metoda ćwiczeń grafomotorycznych Hanny Tymichowej. Mogą ją wykonywać zarówno dzieci praworęczne, jak i leworęczne. Dzieci otrzymują wzór, rysunek, który odbijają, powielają. Jest to doskonała zabawa graficzna, w której dzieci mogą rysować, malować, pisać palcem po śladzie itp. Ćwiczenia te pomagają dziecku w osiągnięciu gotowości do nauki czytania. Spełniają rolę usprawniającą i stymulującą, gdyż wpływają na rozwój motoryki rąk i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wyrabiają pewność i płynność ruchów ręki oraz sprawność manualną. Są wskazane dla tych dzieci, u których zaobserwowano:
– Wadliwą pozycje ciała podczas zajęć graficznych
– Nieprawidłowe ułożenie ręki lub palców
– Niewłaściwe napięcie mięśniowe ręki (nadmierne lub zbyt słabe), które powoduje nieprawidłowy nacisk pióra lub ołówka
– Wolne tempo pisania i rysowania
– Szybkie męczenie się podczas pisania i rysowania
– Niski poziom graficzny rysunków, odpowiadający niższemu wiekowi życia.