0 (800) 123-456

Psychoterapia

Założeniami psychoterapii jest: usprawnianie psychiczne dzieci i młodzieży, pozytywne rozwijanie cech osobowości, wspomaganie rozwoju inteligencji. Bardzo ważne podczas tej terapii jest niwelowanie lęku, niepokoju, agresji oraz opanowanie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
Podstawowe cele prowadzonych zajęć to: akceptacja siebie, poprawa obrazu „samego siebie”, redukcja lęku; wywoływanie pozytywnych emocji, umiejętność przeżywania uczuć; umiejętność prawidłowego funkcjonowania w środowisku, poprawa relacji z otoczeniem, a także podniesienie sprawności psychofizycznej uczniów.

PSYCHOTERAPIA SKONCENTROWANA  NA ROZWIĄZANIU,

Zastosowanie terapii

Terapia ta jest skoncentrowana na osiągnięciu przez pacjenta celu, jaki sobie wyznaczył, a nie na analizie deficytów, problemu, który spowodowały zgłoszenie się na terapię. Terapia koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości, natomiast do przeszłości sięga się, aby pacjent ocenił, zobaczył w jaki sposób radził sobie z innymi kryzysami, problemami w swoim życiu. Terapia krótkoterminowa jest pomocna przy zaburzeniach lękowych, depresji, zaburzeniach jedzenia, jest stosowana przy zmniejszaniu skutków traumatycznych przeżyć takich jak np. PTSD. Znajduje ona zastosowanie w sytuacji problemów z dziećmi, rozwiązywaniu problemów w pracy, kryzysów małżeńskich oraz partnerskich, zmniejszaniu lęku egzystencjalnego, nikotynizmu oraz akceptacji swojej orientacji seksualnej.

Cel i efekty terapii

Terapeuta pomaga pacjentowi uruchomić leczniczy proces. Relacja terapeutyczna opiera się na partnerstwie, pacjent jest traktowany jako ekspert w swoim procesie terapeutycznym oraz w sprawach dotyczących swojego życia. Terapeuta akceptuje sposób postrzegania pacjenta, towarzyszy mu w poszukiwaniu rozwiązań problemu, pomaga w znalezieniu najlepszego rozwiązania i koncentruje się na tym, a nie na analizowaniu zaistniałej trudności. Skupia się również na pokazaniu pacjentowi jego talentów, sukcesów, zasobów jakie pacjent odkrywa wraz z terapeutą. Proces terapeutyczny koncentruje się na potrzebach osoby, a nie na problemach, na dotychczasowych osiągnięciach. Metody pracy są dobierane do indywidualnych potrzeb pacjenta, np. podczas terapii pacjenci z lękami uczestniczą w treningu relaksacyjnym.