0 (800) 123-456

Terapia logopedyczna

Diagnoza i terapia w zakresie logopedii.

Pracujemy z osobami z:

  • opóźnionym rozwojem mowy,
  • zaburzona płynnością mowy ( jąkaniem),
  • dyzartią ( mózgowe porażenie dziecięce),
  • afazją,
  • zaburzeniami artykulacji  – dyslalie.