0 (800) 123-456

Terapia zastępowania agresji

Trening Zastępowania Agresji (ART)® jest wielostronną, naukowo uzasadnioną interwencją poznawczo-behawioralną, skierowaną na zmianę zachowań agresywnych.

Trening Zastępowania Agresji ART® jest odmianą amerykańskiego programu Aggression Replacement Training® – ART®, dostosowanego kulturowo do warunków polskich, z
wykorzystaniem wskazówek twórców ART, Arnolda Goldsteina i Barrego Glicka. Skuteczność tego treningu przekracza 80%, co oznacza, że po 30 godzinach treningu, nasilenie zachowań agresywnych u trenujących zmniejsza się średnio o ponad 80%, i że u większości z nich zachowania agresywne zostają zastąpione zachowaniami odważnymi.

Trening Zastępowania Agresji (ART)® jest szansą na rozwój osobisty. Szansę taką stwarzają trzy komponenty ART, wskazujące, jak osiągać swoje cele w harmonii z innymi, opanowywać emocje i nabywać mądrości. Dzięki temu człowiek postępuje słusznie i jest szczęśliwy. Podstawą ART jest opanowanie stosowania trzech procedur:
– umiejętności prospołecznych,
– kontroli złości
– wnioskowania moralnego.
Komponent behawioralny ART (trening umiejętności prospołecznych) uczy, co robić zamiast agresji; komponent emocjonalny (trening kontroli złości) uczy, czego nie robić pod wpływem impulsu; komponent poznawczy (trening wnioskowania moralnego albo inaczej, podejmowania decyzji z uwzględnieniem wartości) uczy, jak odróżnić to, co robić, od tego, czego nie robić.