0 (800) 123-456

Trening umiejętności społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) –  to trening grupowy podczas którego trenerzy modelują zachowania dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach społecznych m.in.:
rozróżnianie emocji, zawieranie znajomości, uważne słuchanie, zadawanie pytań itp.

Koncentrując się na innych sferach funkcjonowania dziecka zdarza się, iż zapominamy o tym, że umiejętność funkcjonowania w grupie jest dla dziecka bardzo ważna a satysfakcja z niej płynąca staje się motorem do podejmowania wielu rozwijających aktywności.

TUS to zajęcia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, które przejawiają trudności w przebywaniu w grupie przedszkolnej i szkolnej. Na zajęcia zapraszamy również dzieci,
które wyrażają potrzebę doskonalenia własnych umiejętności społecznych.