0 (800) 123-456

Zajęcia socjoterapeutyczne

CELE SOCJOTERAPII:
– rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych
– budowanie poczucia wartości u dziecka
– nauka prawidłowej komunikacji
– nauka zachowań asertywnych
– odreagowanie napięć emocjonalnych
– uczenie się poprawnych stosunków z dorosłymi
– kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych uczuć i emocji
– rozwijanie umiejętności współżycia społecznego

Terapia skierowana jest do dzieci:
– potrzebujących wsparcia w trudnym okresie dojrzewania
– wykazujących bunt, niechęć do pracy, brak motywacji do działania
– wykazujących zachowania agresywne
– prezentujących niskie poczucie własnej wartości
– potrzebujących wsparcia w obniżeniu napięcia lękowego